close

Evi Fitriani

garuda
PuisiSastra

Sila yang Terlupa

Sudahkah kau ingin menolak melupa Hari lahirnya dasar negara Yang membawa negara menjadi tertata Hingga berkumandang suara merdeka Tak ada semangat berbangsa dan bernegara Bila jiwa hilang salah satu silanya Jiwa hanya kan mati binasa
baca baca