Sesi­bak hala­man demi hala­man Menun­tun jemari tuk men­gayun syah­du Mem­bu­ka mata ‘tuk memetik kata demi kata Per­la­han mengisi coro­ng pengetahuan