Dimensipers.com – Lem­ba­ga Pers Maha­siswa (LPM) Dimen­si mengge­lar acara per­ayaan ulang tahun di Aula Uta­ma IAIN Tulun­ga­gung. Bertemakan “Melawan Lupa, Dimen­si Dalam Pusaran Wak­tu.” Pada 28 April 2018.