Satu Okto­ber Kebangk­i­tan Indone­sia Dari masa duka Darah di mana-mana Satu Okto­ber Wujud kebangk­i­tan Indone­sia Dari masa kelam Udara yang kacau balau