Pram datang den­gan rokok di tan­gan Seo­lah mengisyaratkan untuk menulis baik dalam kegentin­gan atau kelonggaran