Dimensipers.com — Selasa, 3 Novem­ber 2020, IAIN Tulun­ga­gung melak­sanakan tiga yud­i­s­i­um sekali­gus. Yud­i­s­i­um tahun ini berbe­da den­gan tahun-tahun sebelum­nya. Pasal­nya, yud­i­s­i­um kali ini dilakukan secara vir­tu­al dan disiarkan lang­sung melalui salu­ran YouTube SATU TV. Tek­nis pelak­sanaan acara tersebut…