Hidup bukan­lah apa den­gan apa yang dip­il­ih. Tetapi, hidup bermuara dalam masa kea­paan yang ter­pil­ih. Boleh saja angin mengisi esok­mu. Boleh saja sejuk mengisi lalu­mu. Cuman, tepat pada men­ga­pa kita ada di keber­adaan ini.