Tulun­ga­gung – Jumat (21/4) Him­punan Maha­siswa Juru­san (HMJ) Tadris Bahasa Ing­gris IAIN Tulu­ga­gung men­gadakan Train­ing Inter­na­tion­al Eng­lish Lan­guage Test­ing Sys­tem (IELTS).  Acara yang dim­u­lai pukul 08.00 WIB di Aula Lan­tai 3 Gedung Rek­torat ini men­da­p­at apre­si­asi posi­tif dari mahasiswa…