Game sudah san­gat famil­iar bagi pemu­da sekarang. Per­mainan yang meman­faatkan media elek­tron­ik ini seakan men­ja­di can­du bagi orang yang memainkan­nya. Keti­ka sese­o­rang suka dan memainkan per­mainan ini, dia akan melu­angkan banyak wak­tun­ya guna bermain game.  Rim­bawana, dalam tulisannya…