Satu kesak­sian menung­gu dilayangkan 56 kur­si lipat tan­pa meja Berdiri di ten­gah seper­ti pesak­i­tan Siap diadili di muka para opziener Wajah kusut seper­ti sajak-sajak bumi­put­era Men­gan­tar ia duduk ter­tun­duk Seba­gaimana rasa bersalah yang jatuh lalu hilang Ruan­gan itu melayang-layang…