Dimensipers.com. 29/05- Jamaah salat tarawih masjid IAIN Tulun­ga­gung melu­ber. Ruang bagian dalam maupun luar masjid tidak cukup menam­pung keselu­ruhan jamaah sha­lat tarawih. Jamaah mer­a­p­at untuk mendirikan sha­lat sam­pai mepet tepi masjid. Sebelum sha­lat tarawih dim­u­lai, banyak jamaah lain…