Apa yang kau tau Apa yang kau menger­ti Per­la­han kau menghu­jamkan pisau itu padaku Sak­it Tapi, apa dayaku Diam Den­gan seribu bahasa berke­ca­muk dalam piki­ran Mem­bawa beribu-ribu per­tanyaan yang belum sem­pat ter­jawab Berlari kesana kemari Men­cari arah tujuan yang…