Apa yang kau tau

Apa yang kau mengerti

Per­la­han kau menghu­jamkan pisau itu padaku

Sak­it

Tapi, apa dayaku

Diam

Den­gan seribu bahasa berke­ca­muk dalam pikiran

Mem­bawa beribu-ribu per­tanyaan yang belum sem­pat terjawab

Berlari kesana kemari

Men­cari arah tujuan yang belum pasti

Tapi semua tak berarti

Kosong

Tan­pa jawa­ban atas per­tanyan yang kau hujamkan

Hati dan pikiran

Pec­ah

Men­ja­di kepin­gan yang tak berarti

Aku bing­gung den­gan  kehid­u­an ini

Pun­di-pun­di yang  ku bangun

Kini per­la­han runtuh

Belum sem­pat aku bangkit

Tapi dari belakan kau menghu­ja den­gan san­gat menyakitkan

Kau teman atau lawan

Per­tanyaan yang seharus­nya ku utarakan