Fakul­tas Ushu­ludin Adab dan Dak­wah (FUAD) melak­sanakan kegiatan PBAK (Pen­ge­nalan Budaya dan Akademik) dua hari sete­lah terse­leng­garanya PBAK Uni­ver­si­tas Islam Negeri Sayyid Ali Rah­maat­ul­lah Tulun­ga­gung (UIN SATU), yakni pada hari Jumat (18/8) sam­pai Sab­tu (19/08) tahun 2023. Dalam…