Judul buku      : Jung’s Map of The Soul: an intro­duc­tion Penulis             : Mur­ray Stein Alih Bahasa     : Siska Nurohmah Pener­bit           : Shi­ra Media Kota                : Yogyakar­ta, 2020 ISBN               : 978–602‑5868–82‑5 “Engkau dap­at men­je­la­jah den­gan gamang pan­­tai-pan­­tai di Afri­ka arah selatan,…