Dimensipers.com — Per­al­i­han sta­tus Insti­tut Aga­ma Islam Negeri (IAIN) Tulun­ga­gung men­ja­di Uni­ver­si­tas Islam Negeri Sayyid Ali Rah­mat­ul­lah Tulun­ga­gung (UIN SATU) tidak ser­ta mer­ta men­jadikan napas lega.