Dimensipers.com (28/07). Pas­ca pener­i­maan maha­siswa baru, biasanya kam­­pus-kam­­pus akan men­gadakan masa ori­en­tasi maha­siswa. Demikian pula den­gan IAIN Tulun­ga­gung yang juga men­gadakan Pen­ge­nalan Budaya Akademik dan Kema­ha­siswaan (PBAK). PBAK IAIN Tulun­ga­gung akan dilak­sanakan sela­ma 5 hari yaitu 14–18 Agustus…