Uni­ver­i­tas Islam Negeri Sayyid Ali Rah­mat­ul­lah (UIN SATU) Tulun­ga­gung men­gadakan Temu Wali Maha­siswa Baru 2021 secara online. Acara terse­but disiarkan secara online melalui kanal Youtube Sat­uTV milik UIN SATU Tulun­ga­gung pada 23 Sep­tem­ber 2021 kemarin. Dalam perte­muan tersebut,…