Mere­ka, yang dise­but kaum hawa Pemi­lik paras indah den­gan jiwa yang ten­ang Jiwa yang dap­at melalui segala kepahitan