Dimensipers.com- Selasa, 3 Desem­ber 2019 Fakul­tas Ushu­ludin Adab dan Dak­wah (FUAD). Insti­tut Aga­ma Islam Negeri (IAIN) Tulu­na­gung gelar acara per­dana Sicad Sajen yang meru­pakan gabun­gan dari Fuad Musik dan Sas­tra Jen­dra den­gan tema “Jan­gan Peluk Aku den­gan Pak­sa, Tetapi…