Kute­mui seo­rang gadis kecil Bera­da di bawah temaram lam­pu Terkungkung sendiri mer­at­api hidup Yang kian sun­yi nan sepi