Bilik ruang pen­gap kau tem­pati seba­gai penyangsi atas keti­dak­ber­dayaan jasad Memangku pra-angga­­pan manu­sia Mer­ingkuk men­cari mok­sa diri dari kungkung budaya atas sebatang nilai berna­ma moral Dalam cepak sang wak­tu kau dan aku men­jan­ji ketak­ber­hing­gaan keba­ha­giaan, kedukaan kecuku­pan Menge­cap diri…