Alu­nan nada beradu indah

Menya­pa rasa melawan gundah

Ten­tram, ten­ang, pun teduh

Mem­bawa ilusi untuk berlabuh

Dipukul bersuara merdu

Dipetik meredam rindu

Cip­takan melo­di men­galir candu

Mem­bawa akal bersama lagu

Rumpun suara ter­den­gar dikara

Men­gu­rai ceri­ta den­gan rangka­ian kata

Suara lugas namun tegas terdengar

Senan­dung juwi­ta man­jakan indra

Sepeng­gal kata yang mer­am­pas makna

Mengim­ban­gi lara den­gan suara

Menut­up kelabu bersama merdu

Menyi­ta raga mengiku­ti lagu

Teta­plah melalang bua­na mengiku­ti lagu

Sela­mat men­galun den­gan syahdu

Wahai bait bersa­jak merdu

Penulis: Choni­va
Edi­tor: Nurul