Tak puas­nya jiwa manusia

Ker­aku­san hati, tak mengin­dahkan batas

Naf­su ser­akah meng­gerus hak orang lain

Sadar­lah… Penipuan menggelayuti

Cikal bakal sikap korupsi

Men­ja­mur di hati penerus bangsa

Berjibaku den­gan lau­tan ego

Cuku­plah untuk meng­han­curkan negeri ini

Kead­i­lan yang diagung-agungkan

Sekadar di mulut man­is merekah

Men­gatas­na­makan solidaritas

Integri­tas ter­per­osok dalam jurang

Para bun­glon bersorak-sorai

Berkawan den­gan kejayaan semu

Kemurkaan-Nya belum menyu­ci mata

Negeri ini haus rev­o­lusi mental